Mikkelin Insinöörit ry on Mikkelin alueen insinöörien etujärjestö, joka toimii jäsentensä yhdyselimenä valtakunnallisiin katto- ja ammattijärjestöihin, valvoo insinöörien ammatillisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia, taloudellisia ja muita etuja sekä pyrkimyksiä, kehittää jäsentensä työelämän ehtoja edistää teknillistä ja henkistä kehitystä keskuudessaan ja toiminta-alueellaan yleensä.

Mikkelin insinöörit pitää yllä insinöörihenkeä, joka on pitänyt ammattikuntamme koossa jo yli vuosisadan. Yhdistys järjestää jäsenilleen tapahtumia, koulutusta, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa yhteishengen ylläpitämiseksi, ja valvoo alueen insinöörien etuja erilaisissa luottamustehtävissä sekä edesauttaa insinööriyden arvostusta muiden ammattiryhmien sekä päättäjien keskuudessa. Olkaamme ylpeitä ammattikunnastamme, ja pitäkäämme itsemme insinööreinä!

 

Insinöörilakki ja -sormus