Syksyllä 1954 nimesi joukko mikkeliläisiä insinöörejä keskuudestaan toimikunnan, jonka tuli laatia perustettavalle insinööriyhdistykselle säännöt. Tammikuussa 1955 pidetyssä yleisessä kokouksessa hyväksyttiin Mikkelin Insinöörien ensimmäiset säännöt, toiminnan tavoitteet ja muodot. Toiminta tapahtui määritellyissä puitteissa Insinööriliiton luvalla aina vuoteen 1968, jolloin yhdistys rekisteröitiin.

 

Toiminta 1950- ja 60-luvuilla

Toiminnan pohjana olivat insinöörien toisilleen pitämät esitelmät eri tekniikan aloilta. Teollisuusvierailut suuntautuivat jäsenkunnan mukaisesti alueen teollisuuden tuotantolaitoksiin. Monet illanvietot ja juhlat puolisoineen virkistivät jäsenkunnan elämää.

Vuonna 1969 Mikkelin Insinöörit oli mukana perustamassa insinöörien ja arkkitehtien työttömyyskassaa (nyk. IAET). Perustamisessa osattiin olla kauaskatseisia, joka saatettiin huomata myöhempinä lamavuosina ja työttömyyden lisääntyessä myös insinöörialoilla.

Jäsenmäärä oli toiminnan alussa suhteellisen vaatimaton ollen noin 20 jäsenen tienoilla.

 

Toiminta 70-luvulla

Itä-Suomen alueen Insinöörien alueellinen toiminta kiinteytyi pysyväksi ja säännölliseksi. Nykymuotoiset "piiripäivät" saivat alkunsa Mikkelistä 10.4.1976. Piiripäiviä vietettiin vielä 90-luvullakin. Insinöörikuntaa koulutettiin aktiivisesti erilaisilla kursseilla ja tapahtumiin osallistumisilla.

Vuosina 1971-75 hoidettiin STS:n kanssa yhdessä Mikkelin vapaa-aika ja rakennusnäyttelyä Naisvuoren väestönsuojassa. Hanke oli mittava ja taloudellisestikin tuottava. Myöhemmin toiminta siirtyi Nuorkauppakamarin hoitoon.

Illanviettoja, teatteri- ja muita elämysretkiä tehtiin aktiivisesti puolisoiden kanssa. Retket ja ekskursiot suuntautuivat eripuolille maatamme ja jopa Eurooppaa. Naistoimikunta toimi aktiivisesti ja menestyksekkäästi yhdistäen ja tutustuttaen koko perheet toimintaan. Vuosittaiset pilkkikilpailut talvisilla jäillä nousivat jäsenkunnan suosioon.

Jäsenmäärä kehittyi merkittävästi nuorien ja aktiivisten insinööriperheiden löytäessä työnsä ja kotinsa alueelta.

 

Toiminta 80-luvulla

Yhdistys eli jäseniensä kautta urheilullista vuosikymmentä, jossa harjoituksien säännöllisyyden muodosti oma lentopallojoukkue. Insinöörit lapsineen kilpailivat ladulla toisiaan vastaan ahkerasti. Urheilusaavutuksista suurimpana nousee "Suomi - juoksee viesti" Ivalosta Helsinkiin.

Osallistuttiin aktiivisesti Mikkelin Teknillisen oppilaitoksen kehittämisponnistuksiin niin julkisin kannanotoin kuin oppilaitoksen hallinnossa ja neuvottelukunnissa toimimalla. Alkaneet ponnistelut ovat jatkuneet vuosikymmenien läpi katkeamatta vielä 2000-luvullakin nykyisen Mikkelin ammattikorkeakoulun puitteissa.

 

Mikkelin insinöörit 30-vuotisjuhla

Mikkelin Insinöörit ry - 30 vuotta

 

Toiminta 90-luvulla

Yhdistykselle hankittiin v. 1992 käyttöoikeus Kiinteistö Oy Natulinin kulman OAJ:n toimistotiloihin. Vuosikymmenet jatkunut "kabinettielämä" kokousten pitoineen paikallisissa ruokaravintoloissa mm. Kalevassa, Kuriirin kabinetissa ja Nuijamiehessä oli päättynyt.

Lama koetteli myös yhdistyksen insinöörejä. Osa jäsenkunnasta joutui lähtemään työn perässä paikkakunnalta, osalle työttömyyskin tuli tutuksi. Insinöörien työttömyyskysymykset askarruttivat jäsenkuntaa laajalti. Osallistuttiin aktiivisesti Insinöörien työttömyysongelmien ratkomiseen mm. paikallisen työllistämisprojekti - Ahväärin kautta.

Kansainvälistymisen myötä toiminta suuntautui EU-asioiden pariin ja edelleen ammattikorkeakoulukysymyksiin. Järjestöyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen olivat merkittävässä osassa.

Urheiluharrastusten painopiste oli tällä vuosikymmenellä laskettelussa ja golfissa, joita harrastettiin itäsuomalaisten insinööriyhdistysten ja paikallisen RIA:n kanssa.

 

IL ja MI Mikaelissa

Insinööriliiton 80- ja Mikkelin Insinöörien 45-vuotisjuhla konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa

 

Toiminta 2000-luvulla

Toiminnan puitteet paranivat oleellisesti, kun Mikkelin kuntaliitos toteutui. Yksi opettajien paikallisyhdistys kävi tarpeettomaksi ja yhdistyksen toimistohuone vapautui Natulinin kulmassa. Mikkelin insinööreillä ja IL ry:llä oli osakkaina etuosto-oikeus, jota käytettiin heti hyväksi keväällä 2000. Nyt oli myös tarkoituksenmukaista hankkia oma tietokone ja internetyhteys.

Toiminnan pohjana ovat edelleen kuukausityyppiset teollisuus- ja ammattialakohtaiset vierailut ja ekskursiot. Insinööriammattikunnan asioiden ajaminen ja julkisuuskuvan positiivinen edistäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat edelleen painopistealueita.

Vuonna 2002 yhdistyksen jäsenmäärä lähestyy jo 300 jäsentä. Johtokunta kokoontuu Natulinin kulmassa omassa 11,5 neliömetrin toimistohuoneessaan. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään kiinteistön yhteisessä suuressa kokoustilassa.

Vapaa-ajantoiminta on kehittynyt yhä perhekeskeisemmäksi yhdessä tekemiseksi. Liikunta suuntautuu vuosittain jo säännöllisesti laskettelukeskuksiin ja kylpylöihin. Puolisot ottavat osaa yhteisiin rientoihin mm. Eloseilaukseen Saimaalla ja toimintavuoden perinteisesti päättävään Mikkelin teatterissa tapahtuvaan teatteriesitykseen ja illalliseen.

 

Mikkelin insinöörit 50 vuotta

Mikkelin insinöörit 50 vuotta

Tämän historiikin on kirjoittanut Mikkelin insinöörit ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja ja johtokunnan jäsen Pauli Pitkänen.

 

Yhdistyksen puheenjohtajat

Kaukinen Antti 1955 Salo Markku 1976-77
Nummi Pentti 1956 Nykänen Erkki 1978
Lounatheimo Erkki 1957 Erikson Hannu 1979
Happonen Vilho 1958 Salo Markku 1980
Mustala Veikko 1959 Häkkinen Eino 1981-83
Hietaniemi Vilho 1960 Oksman Juhani 1984-87
Anttila Eero 1961 Pitkänen Esko 1988-91
Suomalainen Jorma 1962 Pitkänen Pauli 1992–2002
Kuusisto Simo 1963 Welin Ilona 2003
Terho Hannu 1964 Oksman Juhani 2004-2006
Näsänen Erkki 1965 Puumalainen Arto 2006-2011
Halminen Rafael 1966-67 Aaltonen Jukka-Pekka 2012-
Piipponen Pentti 1968-69  
Sinivuori Matti 1970-71  
Mehtälä Kyösti 1972-73  
Honkanen Hemmo 1974-75

Kuvia vuosien varrelta