Palkansaajan tärkein ja usein myös ainoa tulonlähde on työstä maksettava palkka. Kun työ syystä tai toisesta loppuu, loppuu myös palkanmaksu. Työ voi loppua kokonaan, jolloin työsuhde katkeaa, tai tilapäisesti, jolloin henkilö joutuu lomautetuksi.

Yksittäinen henkilö voi varautua palkkatulon loppumiseen vakuuttamalla itsensä työttömyyskassassa, liittymällä kassan jäseneksi. Työttömyyskorvaus on ansiosidonnainen. Vakuutusmaksut ovat prosentteja palkasta ja maksetut työttömyyskorvaukset ovat prosentteja palkasta.

Työttömyyskorvauksiin tarvittavat rahat kerätään verovaroista, työnantajilta palkan sivukustannuksina ja työntekijältä palkanpidätyksenä sekä työttömyyskassan jäsenmaksuna.

90 -luvun laman aikana työllisyys romahti, valtion verotulot vähenivät ja työttömyyskustannukset kasvoivat. Lama runteli myös pankkijärjestelmää, jonka kustannukset nekin kaatuivat yhteiskunnan maksettavaksi. Seuraukset näkyvät valtion velkana, jota on vielä jäljellä runsaasti.

Työnantajilla on jatkuva intressi tavoitella työttömyyskorvauksen tason madaltamista.
Jos työttömyyskorvaus olisi pienempi, niin maksettavat palkan sivukustannuksetkin
olisivat pienemmät ja jos työttömyyskorvaus olisi pienempi, niin ihmiset tulisivat pienemmällä palkalla työhön.

Syvimmän laman aikana valtiontaloudessa jouduttiin hevoskuurimaisesti säästämään. Myös työttömyyskorvauksen tasoa pyrittiin madaltamaan. Työntekijät joutuivat vastaamaan tähän pyrkimykseen uhkaamalla vientiteollisuuteen kohdistuvalla lakolla.
Asia ratkaistiin siten, että työttömyyskorvauksen taso säilytettiin ja se rahoitettiin korottamalla työntekijän osuutta. Työntekijän maksama lisäosuus on veroluonteinen kun se pidätetään suoraan palkasta.

Palkansaajan palkanmaksu voi loppua mitä moninaisimmista syistä, esimerkiksi yritysjohto voi tehdä vääriä strategiavalintoja, joiden seurauksena yritys menee nurin.

On palkanmaksun keskeytymisen syy mikä tahansa, niin sen seuraus on sama, yksilö tarvitsee tähän tilanteeseen pitävän suojaverkon. Pohjoisessa ilmastossa tarvitaan ruokaa, katto pään päälle ja vaatetusta myös silloin kun palkkatulot keskeytyvät.

Työntekijän etua työttömyyskorvauksissa ja muihinkin työttömyyteen liittyvissä asioissa puolustaa vain työntekijän järjestö. Työntekijä tukee järjestöään liittymällä ja olemalla järjestön jäsen.

Työnantaja on jo järjestäytynyt eikö Sinunkin pitäisi?