Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset muodostavat työsuhteen ehtojen ja työolosuhteiden perusnormit.

Perusnormien tavoitteena on taata koko henkilöstölle kohtuulliset työskentelyolosuhteet. Kun kaikki yritykset noudattavat samoja sääntöjä, niin mikään yritys ei saa ansaitsematonta kilpailuetua. Esimerkiksi vuosiloma kuuluu vuosilomalain mukaan kaikille. Mikään yritys ei saa hintakilpailuetua siksi, että se voisi välttää vuosilomasta aiheutuvat kustannukset.

Yritykset, niiden tuotteet ja toimintatavat poikkeavat toisistaan joissakin tapauksissa tavalla, jota yleisissä normeissa ei ole voitu huomioida. Nämä asiat voidaan hoitaa paikallisesti sopimalla. Myös työlainsäädäntö ja työehtosopimukset antavat mahdollisuuden sopia joitakin asioita paikallisesti.

Paikalliseen sopimiseen kuluu, että sopijaosapuolet ovat tasavertaisessa asemassa, eikä kumpikaan osapuoli asetu sanelijaksi.

Paikallinen sopimustoiminta on normaalia yhteiskunnassa tapahtuvaa sopimustoimintaa, jonka lähtökohta on, että sopimukset myös pidetään, puolin ja toisin.

Työsuhteen ehdoista sovittaessa on pidettävä ensisijaisesti huolta sopimusten laadusta, siitä ja että kenenkään työyhteisön jäsenen oikeusturvaa ei loukata ja että sopimuksiin ei sisälly kohtia joita niihin ei ole tarkoitettu.

Työntekijöiden järjestöt antavat paikalliseen sopimustoimintaan koulutusta ja neuvovat tarvittaessa tapauskohtaisesti. Työntekijäjärjestöjen lakimiehet auttavat työntekijöitä ja työnantajajärjestöjen lakimiehet auttavat työnantajaa.

Joidenkin, lähinnä yrittäjäsiiven työnantajien tavoitteena on ollut, että paikallisella sopimisella korvattaisiin sekä työlainsäädäntö että työehtosopimukset. He tavoittelevat maksimijoustoja.

Jos työnantajan tavoitteena on, että yksittäinen yritys saisi kilpailuetua sopimalla työntekijän edusta yleistä tasoa heikommin, niin tämä etu jää lyhytaikaiseksi, koska muut yritykset seuraavat perässä. Entinen kilpailuasetelma saavutetaan tasolla, jolla paikallisesti sopimalla poistettu työntekijän etu on poistettu kaikilta.

Järjestäytyneet työntekijät saavat käyttöönsä paikalliseen sopimiseen perehtyneen lakineuvonnan, jolla varmistetaan paikallisen sopimisen laatu, se että sovitaan vain niistä asioista, joista voidaan paikallisesti sopia.

Järjestäytymätön työntekijä ottaa paikallisesti sopiessaan laaturiskin, joka realisoituu kun huonoksi osoittautunutta sopimusta on noudatettava. (Sovittu mikä sovittu!)

Työnantaja on jo järjestäytynyt eikö Sinunkin pitäisi?