Palkka on työtehtävien ohella työsuhteen keskeisin tekijä. Useimmille palkansaajille se on myös ainoa tulonlähde.

Palkkaan liittyy runsaasti tunnepohjaisia tekijöitä. Palkan suuruudella mitataan ainakin arvostusta, työn vastuullisuutta, vaativuutta ja työtuloksia.

Suomi on liittynyt Euroopan Unioniin ja rahaliitto EMU:uun. Tulopoliittisten neuvotteluissa sopimuskauden palkankorotusvara määritetään inflaation ja keskimääräisen työn tuottavuuden paranemisen summaksi.

Työehtosopimusten yleiskorotusten tasolla pyritään turvaamaan kaikille vähintään inflaation kompensointi. Tavoitteen perusteena on se, että kaikille turvataan olemassa oleva reaalipalkka so. palkan ostovoima.

Edelleen yleiskorotuksilla pyritään siihen, että henkilöstö saa talouden kasvavasta kakusta oman siivun.

EMU olosuhteet aiheuttavat myös sen, että palkankorotukset ovat maltillistuneet, koska ylimitoitetut palkankorotukset kostautuvat lisääntyvänä työttömyytenä.

Tutkimusten mukaan valtaosalla palkansaajista ainoan muutoksen palkkaan tuo yleiskorotus.

Työnantajien tavoitteena on pitää sopimuksen yleiskorotus mahdollisimman pienenä.

Ylempien toimihenkilöiden kohdalla työnantajalla on ollut aikaa yli 30 vuotta osoittaa, että yksilöllinen ja kannustava palkkaus olisi työehtosopimusjärjestelmää joustavampi ja tehokkaampi. Kuitenkin ylemmät toimihenkilöt vaativat yleisesti työehtosopimuksia, koska työnantajien vapaaehtoisesti noudattama palkka- ja muiden työsuhdeasioiden hoitaminen on toiminut kollektiivisia työehtosopimuksia heikommin.

Työehtosopimusneuvotteluissa työntekijäjärjestön painoarvo riippuu järjestäytymisasteesta. Mitä korkeampi järjestäytymisaste, sitä parempi on neuvotteluasema.
Järjestäytymätön työntekijä ei tue yleiskorotuksia. Järjestäytymättömyys edistää työnantajan tavoitetta mahdollisimman pienistä yleiskorotuksista aina niiden poistamiseen asti.
Järjestäytymätön työntekijä ottaa riskin, että palkka voi työsuhteessa pienentyä inflaation verran vuosittain. Käytännössä 50 v täyttäneen työntekijän reaalipalkka voisi pienentyä
25 - 30 % eläkeikään 65 mennessä.

Työnantaja on jo järjestäytynyt eikö Sinunkin pitäisi?