Lait, myös työelämään liittyvät lait säädetään eduskunnassa.

Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella jokainen kansalainen voi vaikuttaa eduskunnan kokoonpanoon yhdellä äänellä. Tämä vaikuttaminen tehdään kerran neljässä vuodessa antamalla ääni parhaalle ehdokkaalle. Monet kansalaiset jättävät myös äänestämättä, he tyytyvät muiden tekemään ratkaisuun.

Lainsäädäntö toimii siten, että lakiesitykset eduskunnalle antaa hallitus.

Lakiesitykset valmistellaan ennen kuin ne annetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Valmistelut pyritään tekemään huolellisesti. Tämä jo siitäkin syystä, että hallituspuolueet pyrkivät säilymään hallituspuolueina.

Työlakien valmistelussa voidaan asettaa asiaa pohtimaan komitea tai valmistelu tehdään esim. ministerityöryhmässä.

Uuteen lakiin liittyy aina erilaisia osapuolia, joiden toimintaedellytyksiin lait tulevat määräävällä tavalla vaikuttamaan.

Työlainsäädännön kohdalla kaikki työelämän osapuolet pyrkivät vaikuttamaan siten, että oma, kenties elintärkeä intressi tulisi huomioiduksi.

Työnantajat ovat järjestäytyneet, heidän edustajansa joko TT:stä tai PT:stä tai jostakin muusta työnantajien organisaatiosta kutsutaan varmasti mukaan lain valmisteluun.

Työntekijöiden järjestöt menettelevät samalla tavalla. Nekin pyrkivät vaikuttamaan lakien sisältöön jo valmisteluvaiheessa.

Työnantajat voivat perustella merkittävyyttään mm. ilmoittamalla palveluksessa olevan henkilöstön määrän.

Työntekijäpuoli voi periaatteessa vaikuttaa vain jäsentensä puolesta, jolloin vastapuoli voi vedota myös siihen, että edunvalvojaksi ilmoittautunut järjestö ei edusta kaikkia työntekijöitä.

Työlait on tarkoitettu noudatettavasi. Työnantajan näkökulmasta tämä tarkoittaa myös sitä, että asia on kunnossa jos ja kun lain kirjainta noudatetaan. Työntekijän näkökulmasta tämä tarkoittaa silloin täsmällisesti maksimia.

Yksilön järjestäytymisellä on työntekijäpuolella vaikutusta, mutta myös järjestäytymättömyys vaikuttaa.

Järjestäytymätön työntekijä ei tyydy pelkästään järjestäytyneiden työntekijöiden päätöksiin. Hän antaa vaikutusvaltaa suoraan työnantajalle.

Työnantaja on jo järjestäytynyt eikö Sinunkin pitäisi?