Työnantajat ovat järjestäytyneet. Järjestäytyminen on heidän lähtökohdistaan käyttökelpoinen keino vaikuttaa työnantajien yhteisten etujen kehittymiseen. Työnantajien organisaatio toimii eduskunnassa säädettyjen lakien puitteissa, joka takaa sen, että toiminta sinänsä on laillista.

Yksittäisellä yrityksellä ei ole resursseja hoitaa yksinään omaa edunvalvontaa kokonaisuudessaan. Yritykset ovat ratkaisseet tämän ongelman perustamalla yhdistyksen, jonka tarkoituksiin sisältyy työnantajien etujen hoitaminen. Resursseja säästyy, eikä kenellekään jää epäselväksi mitä työnantajat tavoittelevat ja mikä on heidän kantansa asioihin.

"TT:n toimintamuodot:

TT, yhdessä jäsenliittojensa kanssa, on mukana valmistelemassa poliittisia ja taloudellisia päätöksiä, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan ja kansantalouden toimintaympäristöön mm. Suomessa ja muualla EU:ssa. TT:n asiantuntemusta käytetään lakeja ja sopimuksia laadittaessa. TT on edustettuna noin 300 komiteassa, toimikunnassa ja työryhmässä ja antaa vuosittain noin 200 lausuntoa viranomaisille.

TT seuraa taloudellista kehitystä, elinkeinopolitiikkaa sekä lainsäädäntöä ja sopimuspolitiikkaa Suomessa ja ulkomailla, erityisesti EU:ssa. TT tekee viranomaisille aloitteita ja esityksiä yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kohentamiseksi sekä on päivittäin yhteydessä poliittisiin päätöksentekijöihin.

TT koordinoi jäsenjärjestöjensä työehtosopimustoimintaa ja avustaa niitä sopimusneuvotteluissa. TT tekee sovitut jäsenkuntaa koskevat yhteiset sopimukset.

TT vaikuttaa työ- ja sosiaalilainsäädännön kehittämiseen. TT neuvottelee palkansaajajärjestöjen kanssa näistä kysymyksistä silloin kun valmistelu tapahtuu yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kesken.

TT palvelee jäseniään: antaa asiantuntija-apua, tuottaa jäseninformaatiota, tilastoja, tutkimuksia ja selvityksiä sekä tiedottaa lakien ja työehtosopimusten sisällöstä.

TT ylläpitää tiedotusvälineissä keskustelua yritysten toimintaan vaikuttavista talous-, elinkeino-, työmarkkina-, energia- ja kauppapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä."

Lähde: TT -INFO, http://www.tt.fi/

Työnantajat edistävät järjestöissään yhteisiä etujaan. Samaan aikaan ne voivat kilpailla liiketoimintasektorilla hyvinkin verisesti. Keskinäinen kilpailu ei estä yhteisten intressien edistämistä järjestöissä. Toisaalta järjestöjen avulla voidaan myös vähentää epäreilua kilpailua.

Työnantajilla on mahdollisuus saada ja he käyttävät apunaan mm. erikoistuneita työsuhdejuristeja, jotka ajavat asioita työnantajien etujen mukaisesti.

Työelämään liittyvä edunvalvonta on itsekästä toimintaa: "Jos en itse aja omia etujani, niin kukaan muukaan ei niitä aja."

Työntekijöiden järjestäytyminen pohjautuu samaan lainsäädäntöön kuin työnantajienkin järjestäytyminen. Työntekijöiden järjestäytyminen on yhtä laillista kuin työnantajienkin.

Työnantaja on jo järjestäytynyt, eikö Sinunkin pitäisi?