Jarmo Vesa

 

Insinööriliiton pitkäaikainen Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien asiamies, konstruktioinsinööri Jarmo Erik Vesa menehtyi sairauskohtaukseen 2. maaliskuuta Kotkassa. Hän oli syntynyt 18. elokuuta 1948 Kotkassa ja oli kuollessaan 62-vuotias.

Jarmo Vesa valmistui vuonna 1970 Kotkan Teknillisestä Opistosta, konstruktiotekniikan opintosuunnalta, insinööriksi poikkeuksellisen nuorena; vain 21-vuotiaana. Älykäs, kunnianhimoinen ja päämäärätietoinen nuori insinööri työllistyi nopeasti kotkalaisen elinkeinoelämän palvelukseen, jossa hän aluksi työskenteli suunnittelutehtävissä, myöhemmin vastuullisissa myyntitehtävissä koko 1970-luvun, kunnes vuosikymmenen loppupuolella siirtyi Kotkan Teknillisen Opiston laboratorioinsinööriksi.

Insinööriliitto kasvoi voimakkaasti 1970-luvun alkuvuosina ja keskustoimisto tuntui etääntyvän kauempana sijaitsevista, mutta kuitenkin vahvoista opiskelija- ja teollisuuspaikkakunnista. Insinööriliitossa asetettiin 1975 aluetoiminta yhdeksi tulevaisuuden painopistetoiminnaksi. Aluetoiminta kehittyi ja aktivoitui, kunnes päädyttiin tilanteeseen, jossa laboratorioinsinööri Jarmo Vesa palkattiin oman toimensa ohella tammikuussa 1979 Kaakkois-Suomen piirisihteeriksi Kotkaan. Työsuhde perustui sopimukseen, joka piti sisällään työntekoa kaksi tuntia päivässä ja viikonloput päälle. Tammikuussa 1981 Jarmo Vesa palkattiin ensimmäiseksi kokopäivätoimiseksi liiton asiamieheksi Itä- ja Kaakkois-Suomeen.

Jarmo Vesa oli keskeisin henkilö, kun Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen insinööriyhdistysten yhteistoimintaa ja järjestöllistä toimintaa alettiin ammattimaisesti ja organisoidusti kehittää. Vesa myös käynnisti sekä insinööriyhdistysten työmarkkinatoiminnan että työpaikkojen insinöörien järjestäytymisen ja työpaikkatoiminnan Itä- ja Kaakkois-Suomessa: näin luotiin perusta ja pohja nykyiselle YTN – toiminnalle alueella. Myös Insinööriliiton, nykyisen Uuden Insinööriliiton, vahva läsnäolo ja laaja kontaktiverkosto yrityksissä ja muissa työpaikoissa perustuu pitkälti Jarmo Vesa tinkimättömään, ahkeraan ja vuosikymmeniä kestäneeseen työhön insinöörien ammattikunnan puolesta.

Vesa oli myös keskeisin henkilö ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan ja neuvottelutoiminnan käynnistämisessä Suomen elintarviketeollisuudessa, joka on maamme neljänneksi suurin teollisuudenala ja Euroopassa suurin. Vesa aloitti, synnytti ja käynnisti YTN:n elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden taustaryhmätyön 1990 – luvulla.

Jarmo Vesa oli osaltaan vahvasti herättämässä insinöörejä yhteiskunnalliseen toimintaan ja teki tuloksekasta sidosryhmätyötä sekä päättäjien että mediaväen keskuudessa. Vesa toimi itse loistavana esimerkkinä Insinööriliiton yhteiskunta-aktiivi ja – aktivointi kampanjassa, olemalla insinöörinä sekä kunnallisvaali että eduskuntavaali – ehdokkaana.

Jarmo Vesa palkittiin ansioistaan Insinööriliiton ja Akava-yhteisön hyväksi tehdystä työstä:

  • 1987 IL:n hopeinen ansiomitali
  • 1995 Akavan ansiomerkki
  • 1997 IL:n kultainen ansiomitali
  • 2000 Akavan ansiomerkki hopeisin lehvin
  • 2010 Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien standaari numero 1.

Vesa työskenteli Itä- ja Kaakkois-Suomessa aina vuoteen 2003 asti, jolloin hän siirtyi sairaseläkkeelle. Oltuaan eläkkeellä muutaman vuoden hän kuntoutui siinä määrin, että aktivoitui uudestaan Ala-Kymen Insinöörit AKI ry:n toimintaan ottaen vastuuta erityisesti Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallinnossa yhdistyksen edustajana. Jartsi oli aina tervetullut ja odotettu vieras AKI:n tilaisuuksissa. Myös Kotkan Insinööriopiskelijat KoIO ry:n toiminta oli Jartsin sydäntä lähellä. Molemmat yhdistykset kokivat suuren menetyksen Jartsin lähdön myötä.

Viime vuosina Vesa piti myös säännöllisesti yhteyttä seuraajaansa ja vieraili toisinaan aluetoimistossa Mikkelissä. Vesa seurasi tarkkaan Insinööriliiton viime vuosien asioita ja hänellä oli niistä vahvat, erittäin analyyttiset ja terävät omat näkemyksensä. Vesa oli myös sitoutunut osaltaan työstämään Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien historiikin tekemistä, mutta valitettavasti tämä työ jäi häneltä kesken äkillisen poismenon johdosta.

Insinööriaktiivit, kollegat ja työtoverit jäävät kaipaamaan Vesan, tuttavallisemmin Jartsin, brittityylistä, kuivakkaan terävää, huumorintajua. Lähimmät työtoverit ja hänen pitkäaikainen esimiehensä, IL:n neuvottelujohtaja Aleksei Solowjev, tapasivat Jartsin keväällä 2006 eläkkeelle siirtymisen merkeissä ABC Amiraalissa Kotkassa. Tilaisuudessa pidettiin puheita, syötiin ja annettiin lahjoja. Jartsi muisti läheisiä työtovereitaan lahjoittamalla heille ”ranta-Rolexit” seuraavin saatesanoin: ” Lahjoitan tässä nyt joka miehelle ”aidot” Rolexit, koska teillä ei sellaisiin noissa hommissa koskaan muuten olisi varaa..!” Oma Rolexini on jo pysähtynyt, kuten lahjoittajan elämä - näillä muistoin jään kanssanne kaipaamaan sydämeltään Isoa Insinööriä.

 

Itä- ja Kaakkois-Suomen piirit

Eero Seppälä, Asiamies